วิธีแปลง Bitcoin ให้เป็นเงินบาทแบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดBitcoin มีการผันผวนในราคาสูงมาก เราจึงอยากให้มูลค่าเงินที่เราตั้งใจที่จะได้รับ คงมูลค่าเดิมใว้ที่สุด วีดีโอนี้จะสอนแบบละเอียดง่ายๆ ทำตามได้เลยครับ

source